ผลิตและติดตั้งงานสเตนเลสสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ไลน์ผลิตอาหาร Canteen ฯลฯ

Banner

 ผลิตและติดตั้งงานสเตนเลสเข้าพื้นที่-ไลน์ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งออกผ่านพิธีการ ใช้งานได้จริง มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน